Znalci.com

O nás

Znalecká a inženýrská kancelář byla založena znalcem jmenovaným v roce 1992 pro obor stavebnictví – stavby obytné a průmyslové a dříve i pro obor ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí .

Kancelář zajišťuje inspekční, konzultační a poradenskou činnost při sporech investorů s dodavateli, pro potřeby reklamačních řízení, při koupi a prodeji nemovitostí, a to v rozsahu podle aktuálních potřeb klientů a zpracovává pro tyto potřeby odborné posudky.

Kancelář  spolupracuje s předními odborníky a se znalci ve stavebnictví a je zaměřena na všechny typy nemovitostí, na dokumentování  jejich stavu a zejména dokladování zjištěných vad a poruch staveb.

Kancelář nepožádala o zápis do seznamu znalců vedených MSv, ale v případě potřeby  vyhotovení znaleckého posudku zajistí nezávislé znalecké posudky znalci jmenovanými pro příslušné obory ve stavebnictví i specializaci na vady a poruchy staveb, zejména pro spory investorů a dodavatelů, znalecké posudky stavebních prací, pro potřeby reklamačních řízení apod.

Kancelář dále zajistí odhady o cenách všech typů nemovitostí a stavebních prací, oceňování vad a škod na nemovitostech, dále odhady pro potřeby bank, pro účely dědického řízení, darování,  zahrnutí do jmění firmy,  konkurzní řízení, dražby apod.

V případně potřeby zajistíme znalecké posudky znalci jmenovanými v požadovaném ekonomickém oboru a specializaci oceňování nemovitostí, oceňování podniků apod.

Klientům nabízíme maximální diskrétnost, individuální přístup, vysokou odbornost a mnohaleté praktické zkušenosti soudních znalců, členů Asociace znalců ČR, Komory soudních znalců ČR a České komory odhadců majetku.