Znalci.com

O nás

Znalecká a inženýrská kancelář byla založena v roce 2007 znalcem jmenovaným v roce 1992 pro obor stavebnictví – stavby obytné a průmyslové a dále pro obor ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí a od  roku 2007 certifikovaným znalcem  pro vady a poruchy staveb a pro oceňování staveb. a pozemků.

Kancelář spolupracuje s předními odborníky a znalci ve stavebnictví a je zaměřena zejména na inspekce všech typů nemovitostí a dokladování jejich stavu. Provádíme nezávislé znalecké posudky na vady a poruchy staveb zejména pro spory investorů a dodavatelů, znalecké posudky stavebních prací, pro potřeby reklamačních řízení a dále inspekční, konzultační a poradenskou činnost při koupi a prodeji nemovitostí v rozsahu podle potřeby klientů.

Dále provádíme znalecké posudky o cenách všech typů nemovitostí a stavebních prací, oceňování vad a škod na nemovitostech, dále odhady pro účely dědického řízení, převodů nemovitostí /koupě, prodej, darování/, vypořádání vlastnictví, zahrnutí do jmění firmy, pro potřeby bank, konkurzní řízení, restituce, dražby atp.

Klientům nabízíme maximální diskrétnost, individuální přístup i v mimopracovní době, dále vysokou odbornost a mnohaleté praktické zkušenosti soudních znalců, členů Asociace znalců ČR, Komory soudních znalců ČR a České komory odhadců majetku.