Znalci.com

Rozsah činností

Forma činnosti

 • Odborné posudky, stanoviska a vyjádření
 • Inspekce nemovitostí
 • Dozory staveb
 • Konzultace, poradenství
 • Zajištění znaleckých posudků znalci jmenovanými v příslušném oboru i s rozšířenou znaleckou doložkou dle §127a OSŘ

Zaměření činnosti

Stavebnictví

 • Posuzování vad a poruch obytných, průmyslových a občanských staveb
 • Stanoviska ke sporům mezi dodavateli a investory
 • Posuzování jednotlivých vad v investiční výstavbě – vady projektů, vady způsobené dodavateli, vady montážních firem i jednotlivých stavebních profesí
 • Pasportizace a dokladování stavu objektů včetně pasportizace závad
 • Inspekce nemovitostí a zjišťování technického stavu objektů

Odhady nemovitostí

 • obytné stavby (bytové domy, rodinné domy, rekreační chalupy a chaty)
 • byty a nebytové prostory (prostory určené k trvalému obývání, kanceláře, prodejny a provozovny určené k podnikání)
 • průmyslové stavby (haly pro průmysl a výrobu, energetiku a vodní hospodářství)
 • zemědělské stavby (budovy určené pro zemědělskou výrobu a chov živočichů, pro sklady a budovy určené pro další úpravu zemědělských produktů)
 • dopravní stavby (garáže, budovy pro opravy a servis vozidel, technické zázemí dopravních společností a firem)
 • občanské stavby (administrativní budovy, školská a zdravotnická zařízení, sportoviště, sportovní areály a budovy a podobně.)
 • inženýrské stavby, speciální průmyslové stavby, venkovní úpravy
 • pozemky, trvalé porosty, lesní porosty, vodní nádrže a rybníky